Skip to main content

Socialstyrelsen har en hjælpemiddelbase, der kan hjælpe dig til at finde frem til hvilke hjælpemidler, der findes.

Møder du udfordringer i dagligdagen, hvor du godt kunne tænke dig at tingene kunne foregå lidt lettere, så kig på hjælpemiddelbasen.

Adressen er: hmi-basen.dk

Der er også oprettet undergrupper, hvor du måske enklere kan finde frem til noget,derkan hjælpe dig bedst muligt.

For eksempel kan du gå ind på målgruppeadgangen for CP og her se om der er udfordringer, som ligner dine.

Derved kan du få et godt indtryk af, hvilke hjælpemidler, der kunne være relevante for dig.

https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2021/hjaelpemidler-til-born-og-voksne-med-cerebral-parese

Gå til bunden af siden og tryk på linket til målgruppeadgangen for cerebral parese.

Du kan læse mere om reglerne for hjælpemidler og forbrugsgoder hos Den Uvildige Konsulentrådgivning på Handicapområdet:

https://www.dukh.dk/media/09_Forbrugsgoder_og_hj%C3%A6lpemidler_2020.pdf

Din kommune har pligt til at rådgive dig om dine muligheder, rettigheder og pligter. Har du
problemer med at få denne rådgivning, eller er din sag gået i hårdknude, så har du mulighed
for at få rådgivning i DUKH.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet er selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet. Her gives gratis og uvildig rådgivning om lovgivningen på handicapområdet.

Du kan kontakte DUKH telefonisk på 76 30 19 30,
eller via hjemmesiden http://dukh.dk