Skip to main contentI kraft af vores medlemskab af Euro-HSP – Federation of European HSP Associations – donerer vi
i samarbejde med Tom Wahlig Foundation en pris for bedste forskning i Europa indenfor behandling af sygdommen HSP.


Prisen sigter mod at ære fremragende resultater inden for klinisk forskning inden for symptomatisk og kausal terapi af arvelig spastisk paraplegi og relaterede sygdomme.
Den tildelte pris beløber sig til EUR 2.500, -.

Kriterier for deltagelse:
• Ansøgere skal være den første eller sidste forfatter af en artikel i et videnskabeligt tidsskrift, der henvises til i Medline.
• Offentliggørelsesdatoen er ikke mere end 18 måneder før fristen for indsendelse, eller rapporten er “i trykken” som bekræftet af tidsskriftets redaktør.
• Det indsendte papir er inden for symptomatisk og kausal terapi af arvelig spastisk paraplegi og relaterede sygdomme og indeholder analyse af humane data.
• På datoen for indgivelsesfristen er ansøgeren ikke overskredet 40 år.
• Hver ansøger kan ikke indsende mere end en ansøgning.
• Ansøgeren har ikke ansøgt om andre priser for samme rapport i samme periode.

Hver ansøger bekræfter sin vilje til at præsentere sit arbejde under ceremonien på Tom Wahlig Symposium 2021 i det tilfælde, hun / han bliver tildelt prisen.

Nødvendigt materiale for bedømmelse:
• Rapporten i elektronisk format (pdf).
• Kort indsendelsesbrev (maks. 2 sider, 11pt skriftstørrelse), der begrunder, hvorfor værket er inden for rammerne af prisen, og bekræfter viljen til at præsentere.
• Kort curriculum vitae.
• Kontaktoplysninger (institut / klinik, e-mail, telefonnummer).


Rapporterne bedømmes af en jury bestående af internationale eksperter. Vinderen vil blive informeret rettidigt inden symposiet.
Alt materiale skal indsendes til Tom Wahlig Foundation (info@hsp-info.de) inden den 1. juli 2021.