Skip to main content

Vi holder generalforsamling søndag den 14. april kl. 13.00-16.00

Fra kl. 12.00 vil der være mulighed for at spise sandwich og netværke.

Mødet finder sted i Middelfartsalen på Kulturøen/Middelfart Bibliotek

Adressen er: Havnegade 6, 5500 Middelfart. Der er gode parkeringsforhold og god tilgængelighed i bygningen.

Generalforsamlingen er et hybrid arrangement, så du kan både deltage fysisk eller virtuelt hjemmefra.

Begge muligheder kræver tilmelding.

Kommer du til Middelfart er der mulighed for sandwich, drikkevarer, te/kaffe, kage til kr. 45,-.

HUSK at skrive på din tilmelding om du ønsker forplejning eller ej.

Du kan overføre pengene via net bank: reg. 2277 kontonr. 8477113282.

Du kan også overføre via Mobilepay på: 975651

HUSK at skrive navn og “generalforsamling” på betalingen.

Deltager du virtuelt, er det gratis at deltage. Du skal blot tilmelde dig, så får du et link tilsendt 2 dage i forvejen, som du kan bruge til at deltage i mødet på dagen, hvis det passer dig.

Tilmelding til Gert Jacobsen på gj@sca-hsp.dk eller på 4090 5067.

Seneste tilmelding er torsdag den 11. april 2024.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  2. Formandens beretning til godkendelse
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
  4. Valg af formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, revisor
  5. Indkomne forslag
  6. Bestyrelsens forslag vedr. vedtægtsændring. Foreningens navn foreslåes ændret til ” Ataksi og HSP Foreningen”. Bestyrelsen foreslår indførelse af mulighed for støttemedlemsskab uden stemmeret.
  7. Fremtidigt arbejde
  8. Eventuelt

Vi forventer at selve generalforsamlingen tager et par timer.

Når den formelle generalforsamling er færdig, vil der være mulighed for at netværke ved bordene sammen med andre ataksiere og HSP´ere i en sammenlignelig sistuation.

Du er ikke alene.

Ved spørgsmål er du velkommen til at skrive på gj@sca-hsp.dk eller skrive/ringe på 4090 5067.

Vi glæder os til at se dig.

Læs referatet fra generalforsamlingen her:

Se eller gense Power Point præsentationen fra generalforsamlingen her:

Her kan du se det godkendte regnskab fra generalforsamlingen: