Næste Onsdagsklub er

Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19.00 – 20.00

Vi deler os op i to grupper:

En HSP gruppe og en Ataksi gruppe.

Emnet er: ”Hvordan forholder min familie sig til diagnosen”.

Denne aften giver således mulighed for at tale mere med andre med den samme diagnose.

Link til mødet: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa7c0fab5b2ba48609280add342d7d1a1%40thread.tacv2/1621694714535?context=%7b%22Tid%22%3a%226bf8e81b-dd89-4542-ac8a-cbdb64ba4f04%22%2c%22Oid%22%3a%22d13d2603-afd1-4847-a7b5-b4bba24ba9c3%22%7d

Ved at dele os op i disse mindre grupper får vi mulighed for at danne relationer på tværs af foreningen og det giver mulighed for at finde frem til andre, der er i en lignende situation.

Husk, vi hjælper gerne med teknikken. Kontakt os på gj@sca-hsp.dk eller 4090 5067.

Vel mødt.