Skip to main content

Ændring i vaccinationsplanen kan betyde længere ventetid
Nye udmeldinger fra sundhedsmyndighederne d. 17. marts har ændret retningslinjerne. Fremover udrulles vaccinationsprogrammet nemlig efter alder – og ikke efter sårbarhed. Det betyder, at flere patienter med kroniske sygdomme risikerer at måtte vente endnu længere tid på tilbud om vaccination mod COVID-19.

Læs mere om ændringerne i vaccinationsplanen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her >>

Fælles henvendelse til sundhedsmyndighederne
Sammen med Danske Handicaporganisationer (DH) har Danske Patienter henvendt sig til sundhedsministeren, sundhedsordførere, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen og peget på andre løsninger end at vaccinere efter alder.

DH og Danske Patienter anerkender, at myndighederne står over for en svær opgave, men fastholder at målet må være at gøre det rigtige af hensyn til borgerne – ikke det letteste af hensyn til administrationen.

Man kan dog stadig henvende sig til sin egen sygehuslæge, hvis man endnu ikke er vaccineret og gøre opmærksom på, at Gruppe 5 (personer i særlig øget risiko) og Gruppe 6 (pårørende) bør blive færdigvaccineret.

Læs evt. videre her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Afslutning-af-visitation-til-gruppe-5-og-6.ashx?la=da&hash=29BAD7CA8C51B022CB9E913BAC15A4AC60572198