Skip to main content

Har du brug for en bisidder?

Så kan vi måske hjælpe dig her i vores Forening, eller vi kan finde den hjælp, du har brug for, hos vor paraply-organisation Sjældne Diagnoser.

Sjældne-bisidderne er et gratis tilbud til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom. Bisidderne har gennemgået bisidder-uddannelsen og har erfaring med sjældne sygdomme og handicap.

En bisidder kan hjælpe dig før, under og efter et vigtigt møde med lægen, socialrådgiveren eller andre fagpersoner, eksempelvist med at:

-Forberede mødet sammen med dig, så du føler dig mere tryg.
-Hjælpe til med at formidle viden og dokumentation.
-Skabe et trygt rum, så du selv kan tage vare på sine rettigheder og interesser.
-Stille relevante spørgsmål og hjælpe med at få tingene sagt.
-Efter mødet gennemgå mødets forløb og resultater sammen med dig.
-Tale med dig om hvordan fremtidige møder kan gribes an.

Læs videre om bisiddere her:
https://sjaeldnediagnoser.dk/bisidder/