Skip to main content

I øjeblikket er der naturligvis forsamlingsforbud, så det siger sig selv at en generalforsamling fysisk ikke kan gennemføres. Vi har også i bestyrelsen vurderet, at en digital generalforsamling vil gøre at nogen medlemmer finder det for vanskeligt at deltage.

Vi ved, der er mange af vore medlemmer, der er i mere end mindre selvvalgt isolation i øjeblikket for at undgå Corona-smitten og vi ser frem til at kunne afvikle vor generalforsamling. Samtidig sætter vi også tiltag i gang, som vi håber vil kunne hjælpe vore medlemmer til i højere grad at deltage i
digitale møder og træf.

Vore bestyrelsesmøder foregår i øjeblikket over skype, og vi er faktisk alle forbavsede over hvor godt det fungerer for os at mødes på denne måde.