Skip to main content

Vi holder generalforsamling søndag den 3. april kl. 13.00-17.00

Fra kl. 12.00 vil der være mulighed for at spise sandwich og hilse på hinanden.

Mødet finder sted i Middelfartsalen på Kulturøen/Middelfart Bibliotek

Adressen er:

Havnegade 6

5500 Middelfart

Vær med og hør formanden fortælle om alle de spændende planer, vi har med foreningen og hvad du kan få ud af det.

Generalforsamlingen er et hybrid arrangement, så du kan både deltage fysisk eller virtuelt hjemmefra.

Begge muligheder kræver tilmelding.

Kommer du til Middelfart er der mulighed for sandwich, drikkevarer, te/kaffe, kage til kr. 50,-.

Skriv på din tilmelding om du ønsker forplejning eller ej.

Du kan overføre pengene via net bank: reg. 2277 kontonr. 8477113282.

Du kan også overføre via Mobilepay på: 975651

Husk at skrive navn og “generalforsamling” på betalingen.

Deltager du virtuelt, er det gratis at deltage. Du skal blot tilmelde dig, så får du et link tilsendt nogle dage i forvejen, som du kan bruge til at deltage i mødet på dagen, hvis kræfterne er til det.

Tilmelding til Gert Jacobsen på gj@sca-hsp.dk

Seneste tilmelding er onsdag den 30. marts 2022.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  2. John fremlægger formandens beretning til godkendelse
  3. Gert fremlægger på vegne af Tina årsregnskab til godkendelse
  4. Valg af formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, intern revisor
  5. Indkomne forslag
  6. Fremtidigt arbejde
  7. Eventuelt

Vi forventer at selve generalforsamlingen tager et par timer.

Når den formelle generalforsamling er færdig vil vores friske Idrætskandidat, Luna Steen Hansen, gå på virtuelt med os og give en smagsprøve på hendes virtuelle træning. Derefter er der mulighed for at netværke over kaffen og kagen.

Ved spørgsmål er du velkommen til at ringe på 4090 5067.

Vi glæder os til at se dig.