Skip to main content

Efter en nedbremsning, forventes vaccineringen af gruppe 5 og 6 nu at komme et godt stykke videre i kommende uger. Alle i grupperne forventes at være færdigvaccinerede ved udgangen af marts. 

Der opstod i starten af februar en geografisk skævvridning i forhold til hvor mange personer med særligt øget risiko der blev vaccineret i forskellige regioner. Det bundede i, at der var forskel på, hvor mange visiterede, de enkelte regioner sendte videre til indkaldelse, samt at der opstod en prop hos Statens Serum Institut på grund af manglende vaccinedoser. Der er siden arbejdet på at udbedre denne ulighed.

Af Sundhedsstyrelsens nye, specificerede kalender fremgår det, at alle i gruppe 5 og 6 forventes at være færdigvaccinerede ved udgangen af marts.