Skip to main content

Mennesker med handicap, der er i øget risiko for Covid-19, vil blive vaccineret som en del af kategori 5. Det præciserer Sundhedsstyrelsen i en ny vaccineplan på socialområdet. Det gælder blandt andre mennesker med psykiske udfordringer eller kognitive funktionsnedsættelser, som også har underliggende fysiske lidelser. Det kan fx være beboere på varige botilbud.

Personale, som er i tæt kontakt med borgere, som har svært ved at følge anbefalinger om f.eks. hygiejne og afstand, er placeret i gruppe 4. Det kan fx være personale på botilbud, udvalgt personale ved døgntilbud inden for misbrugsbehandling, BPA-medarbejdere med flere.

Er du i forløb hos en sygehus-læge, er det denne, der indstiller til vaccination. Alternativt er det den praktiserende læge. Er du bekymret eller ængstelig for at en eventuel Corona-infektion ville være særlig hård for dig, kan du evt. kontakte syehuslægen via mail.

Pårørende i ‘gruppe 6’ kan indstilles til vaccination enten via egen praktiserende læge eller via den læge, der behandler patienten, der er i særligt øget risiko.

Den pårørende skal være pårørende til en person i særligt øget risiko (gruppe 5) og desuden opfylde et eller flere af følgende kriterier:

  • Være en uundværlig omsorgsperson i plejen og omsorgen for personen i særlig øget risiko.
  • Være involveret i helt særlige plejeopgaver, som medfører særlig øget risiko for smitte ud over fx blot det at man deler bolig, fx trachealsugning og lign.
  • Være nær kontakt med en person i særlig øget risiko, som ikke selv kan vaccineres, eller hvor der forventes utilstrækkelig effekt af vaccinen

Vaccineplanen på socialområdet finder du her på sst.dk