Skip to main content

Sjælden borger – har du selv en sjælden sygdom eller er du pårørende til én, der har?

Fortæl Dig Fri er en mulighed for at være med i et fortællefællesskab, hvor du kan fortælle om dig selv og dine overvejelser. Du kommer også til at lytte til andre. Sjældne Diagnoser tilbyder i alt fire forløb af Fortæl Dig Fri i 2020.

At leve med sjælden sygdom
At håndtere livet med en sjælden sygdom kan være vanskeligt. Måske oplever du, at tilværelsen byder dig en række udfordringer, der kan virke uoverskuelige. Du lever måske med en sorg over, at du ikke kan det, du gerne vil. Du oplever frustration over, at du ikke kan indfri dine forventninger til dig selv og tilværelsen.

Så har du mulighed for at komme med i et fortællefællesskab, hvor gruppeleder Jeanne Gravfort sætter eksistentielle temaer på dagsordenen.

Øst for Storebælt/København er det for pårørende (uge 45 – 50).

Vest for Storebælt/Jelling er det for jer, der selv har en sjælden diagnose (31. oktober og 28. november).

Det er gratis at deltage – læs mere på https://sjaeldnediagnoser.dk/temasider/fortael-dig-fri/ eller kontakt Jeanne på jeanne.gravfort@gmail.com.

Du kan også høre mere om Fortæl Dig Fri ved at kontakte Sjældne Diagnosers Helpline på Helpline@sjaeldnediagnoser.dk.

PS: Vi overholder naturligvis alle forsigtigheds-regler i forhold til Covid19-smitten – det er godt og trygt at deltage.