Skip to main content

Vi vil meget gerne skabe digitale netværk i vor Forening, hvor man kan mødes i netværksgrupper – i denne tid over nettet, men senere kan det naturligvis også være, hvor man mødes fysisk.

I netværksgrupperne kan man mødes på videomøder og dele mange forskellige udfordringer og oplevelser.

Kontakt vor formand – John Gerbild, hvis du kunne tænke dig at være med i en netværksgruppe.

Dette kunne være en Ataksi-gruppe, en HSP-gruppe, en gruppe efter alder, en gruppe efter region i landet, en gruppe der deler fysioterapi-træning som interesse osv.

Vi glæder os til at udvikle dette sammen