Her kan du læse om medlemmernes egne historier:


Dorthe Lykke (Hereditær Spastisk Paraperese - HSP)    [ Engelsk version ]

Jørgen Jørgensen (Episodisk Ataksi)

Kim T. Bloksted (Spino Cerebellar Ataksi - SCA)

Lisbet Toft (Hereditær Spastisk Paraperese - HSP)

Niels Kielsen (Spino Cerebellar Ataksi type 3 - SCA3 eller Machado Joseph Disease - MJD)

Kåre Pedersen (Spino Cerebellar Ataksi type3 = SCA 3 eller Machado Joseph Disease = MJD)

Anne-Sofie Bisgård (Hereditær Spastisk Paraperese - HSP)

Inga Hansen (Hereditær Spastisk Paraperese - HSP)

Inge Abildtoft (Spino Cerebellar Ataksi type3 = SCA 3 eller Machado Joseph Disease = MJD)

Inge Abildtoft Spinocerellebar ataksi type 3, dagbog før Ry

Ulla Andersen (Spinocererbellar ataxi type 1)

Charlotte Olesen (Hereditær Spastisk Paraperese - HSP)

John Hansen (Spino Celebellar Ataksi - SCA)

Interviewet med Alan Schmidt - HSP

Artikel og videoklip om Jakob Riis, som har ataksi (SCA3/MJD)

Tina Nygaard Madsen (Episodisk ataksi type 2)