Skip to main content

58 fysiske deltagere og 31 virtuelle oplevede lørdag den 22. juni 2024

psykolog Klaus Christensen, CP Danmark præsentere indlæg om Den Stressede Hjerne og

Pernille Loumann fra Sjældne Diagnoser fortælle om Helpline, bisidder– og navigator-ordning.

Træt, udmattet, udkørt…

Hvad betyder udtrætning og hvordan kan man kompensere?

Der findes flere former for træthed. Når man er kognitivt udtrættet går det ud over energien, overblikket, koncentrationen og evnen til at holde fokus. Det var Klaus Christensen blandt andet inde på i løbet af sit oplæg.

Ens stressniveau stiger, og i sidste ende risikerer man at brænde sammen.

Han fortalte os om, hvad kognitiv udtrætning er, og hvordan er den anderledes end almindelig træthed?

Hvorfor bliver vi med diagnosen mere trætte end andre og hvad betyder det for vores pårørende?

Klaus Christensen opfordrede til at få foretaget en neuropsykologisk analyse, for eksempel på Center for Hjerneskade eller på Vejle Fjord Centret. Dette for at man kan få klarlagt, hvilke kognitive udfordringer, der er tale om for derefter at lægge en strategi for, hvordan man kan tackle dem. Denne proces kaldes psykoedukation og kan også foregå på de nævnte centre efterfølgende.

Der var god tid til både erfaringsudveksling og spørgsmål, og vi drog hjem med viden og konkrete redskaber til at håndtere kognitiv træthed.

Vi var enige om, at følge op på emnet i efteråret Onsdagsklub-program.

Se eller gense Klaus´ oplæg her:

Vores forening er medlem af Sjældne Diagnoser. De holder også til i Handicaporganisationernes Hus, som vi havde den fornøjelse at opleve på denne temadag.

Pernille Loumann fortalte om Helpline, Bisidder- og Navigator-ordning. Vi er som medlemmer af vores forening meget velkomne til at ringe til Sjældne Diagnoser´s Helpline og få hjælp til mange forskellige ting. De har rådgivere, som kan hjælpe med jura, flexjob, kontakten til kommunen og mange andre ting.

Bisidderordningen kan være en god måde, hvor en fra en anden diagnose-forening kan bistå med at et vigtigt møde forløber bedst muligt og at man det optimale ud af det.

Se eller gense Pernille´s oplæg her:

https://sjaeldnediagnoser.dk/helpline