Skip to main content

Fra kl. 12.00 Check-in og frokost

Kl. 13.00 – ca. 15.00 Generalforsamling

Dagsorden

a. Valg af dirrigent, referent og to stemmetællere

b. Formandens beretning til godkendelse

c. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og decharge

d. Valg til bestyrelsen

e. Indkomne forslag

f. Fremtidigt arbejde

g. Eventuelt

Kl. ca. 15.00 – 16.00 Kaffe og networking

Generalforsamlingen finder sted på Kulturøen/Middelfart Bibliotek, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Tilmeld dig på gj@sca-hsp.dk eller 4090 5067.

Arrangementet er gratis. Tilmelding dog nødvendig.

Ønsker du forplejning – sandwich, drikkevarer, kaffe/the og sødt – så overfør eller Mobilepay 50 kr. til dette.

Du kan overføre pengene via net bank: reg. 2410 kontonr. 8477113282.
Eller
Via Mobilepay på: 975651

Husk at skrive navn og “generalforsamling” på betalingen.

Du kan også deltage gratis virtuelt hjemme fra computeren eller din tablet/smartphone.

Kræver også tilmelding, så får du tilsendt et link til mødet fra os nogle dage før.

Vi ses til generalforsamling.

Vel mødt!