Skip to main content

Kom og mød andre HSP´ere og ataksiere samt deres pårørende i vores Onsdagsklub.

Vi mødes onsdage kl. 19.00-20.00.

Første gang efter nytår er Onsdag den 19. januar 2022 kl. 19.00 – 20.00

Emnet er rådgivning.

Hvilke typer rådgivning savner vi?

Det kan være rådgivning omkring arbejdssituation, økonomi, pension, sagsbehandling ved kommunen,

psykolog-hjælp, fysio-/ergo-terapeut, diætist, talepædagog/logopæd, neurolog.

Hvor kan vi finde denne rådgivning?

Vi deler os op i erhvervsaktive og ikke-erhvervsaktive.

Onsdag den 26. januar er emnet “Hvordan tackler min familie diagnosen?”

Forældre, ægtefælle, børn og børnebørn.

Vi deler os op i Ataksiere og HSP´ere.

Meld dig til på gj@sca-hsp.dk eller 4090 5067, hvis du ikke allerede er med i Onsdagsklubben.

Husk, vi hjælper gerne med teknikken. Kontakt David på di@sca-hsp.dk

Vi ses!