Gratis Færger

Sommerpakken gør det igen i år muligt at rejse gratis med indenrigsfærger for gående, cykelister og for biler med et gyldigt handicap parkeringskort. Ordningen gælder i månederne juli, august og september, men vil i år ikke gælde for alle afgange. De enkelte færgeselskaber kan udvælge afgange, hvor ordningen ikke gælder, for at lokalbefolkningen på øerne også har mulighed for komme frem og tilbage. For at få oplysninger omkring ordningen, skal man kontakte de enkelte færgeselskaber. Vi har ikke informationer om de enkelte færgeruter. 

Gratis handicapkørsel

I sommerpakken er der også tilbud om to gratis ture med handicapkørsel på op til 50 kilometer til personer, som allerede er visiteret til handicapkørsel. Kontakt trafikselskaberne for at høre mere om “sommerturene”.

Rejsepas og ledsager

Rejsepasset er igen i år også blevet en del af sommerpakken. Og det kan godt kombineres med handicap-/ledsagerbillet. Hvis man normalt rejser på en handicap-/ledsagerbillet, kan man købe et rejsepas til Barn (12-15 år). Og har man ledsager med, kan ledsageren også købe et Rejsepas til Barn (12-15 år), det forudsætter, at man rejser sammen. Se mere om rejsepas på DSB’s hjemmeside

Læs mere

i Erhvervsministeriets faktaark om Sommerpakken her:

https://em.dk/media/13771/faktaark-sommerpakke.pdf