Foreningen for ATAKSI / HSP

 

 

 

 

Nyhedsbrev  2-07

 

Kontingent for 2008:

Kontingentet er 140,00 kr. for 2008.

Bestyrelsen anbefaler at kontingentet betales inden den 1. februar 2008.

 

Bestyrelsen består af:

Formand, Kåre Pedersen

Næstformand, Niels Kielsen

Kasserer, John Kehlet

Bestyrelsesmedlem Kurt Aalbæk

Bestyrelsesmedlem, Palle Nielsen

1. suppleant, Michael Rasmussen

2. suppleant, Wendy Rasmussen

 

Medlemmer:

Vi er oppe på 62 medlemmer i foreningen.

 

Møder i bestyrelsen:

Vi har holdt møde den 27-01-2007, 10-03-2007, 14-04-2007, 12-05-2007, 18-08-2007, 10-11-2007 og 17-11-2007. Næste bestyrelsesmøde holdes i Odense:Netværkskontakten – Frivilligcenter Jens Benzonsgade 54B, 5000 Odense C den 29-03.08.

 

Generalforsamling:

Holdes den 12-04-2008 kl. 13:00 i Odense: Netværkskontakten – Frivilligcenter Jens Benzonsgade 54B, 5000 Odense C, lokalet er ikke langt fra Banegården i Odense.

 

Infomødet den 17-11-2007:

”Patientuddannelsen – at leve med en kronisk sygdom” som blev afholdt i Østerbrohuset, København. Bestyrelsen evaluerede mødet bagefter og blev enige om at det var et rigtig godt foredrag, på grund af spørgelysten hos de fremmødte og selvfølgelig vores foredragsholder Laila, som selv kender til at være, kronisk syg, og derved er i bedre stand til at sætte sig ind i de besværligheder, der kan følge med en kronisk sygdom.

Hvis man er interesseret i den fulde uddannelse som foregår over 6 gange, skal man henvende sig til sin kommune.

Der var 35 tilmeldte til foredraget, men på grund af sygdom o.a. kom vi 26.

Bogen ”Patientuddannelsen- at leve med en kronisk sygdom”

Bogen blev gennemgået på mødet, og der blev købt en del bøger på mødet, og så længe lager haves kan bøgerne købes af foreningen for 100,00 kr. stykket + forsendelse 40,00 kr.(B-post)+ kuvert 7,95 kr. i 2008. I alt 147,95 kr. Endvidere, hvis vi har flere, vil bogen kunne købes på generalforsamlingen i 2008.

Bogen behøves ikke at læses fra begyndelse til ende, men kan også bruges som en slags opslagsbog.

Kapitler i bogen er:

 1. Et sundt liv med kronisk sygdom.

 2. Aktiv selvhjælp.

 3. At finde ressourcer.

 4. At forstå generelle symptomer.

 5. At bruge tankens kraft til at mestre symptomer.

 6. Fysisk aktivitet for sjov.

 7. Øvelser for smidighed.

 8. Øvelser for udholdenhed.

 9. Tips om træning og levevis

 10.  Kommunikation.

 11.  Kærlighed og intimitet

 12.  Livstestamente – nedskriv dine ønsker for behandling.

 13.  At spise sundt.

 14.  Rigtig brug af medicin.

 15.  Planer for fremtiden.

 16.  Nyttige tips.

Hjemmesider:

http://www.sst.dk/

http://www.sundhedsoplysning.dk/

http://www.patientuddannelse.info/

Man kan henvende sig til foreningen 39295913/26275913 hvis man er interesseret i bogen eller påkaare@pedersen.tdcadsl.dk.

 

Indmeldelse i foreningen:

Man kan melde sig ind via sin bank enten ved selv at gå i banken eller igennem sin netbank.

Foreningens reg. nr. er 2410 og konto nr. 8477113282.

For at lette arbejdet for vores kasserer, er det nødvendigt at man skriver følgende i meddelelsesfeltet: postnr., adresse og navn - i nævnte rækkefølge.

Eller man kan ringe til foreningen for at blive guidet igennem.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen